Meist

Law Office Mets & Co OÜ on kaasaegne õigusbüroo Tallinna südalinnas. Meie huviks on klientide igakülgne õiguslik kaitse ja nende õiguste eest seismine sellisena, et klient saaks õiglase lahenduse. Paraku ei ole õiglus ja õiglane alati käsikäes käivad õigusterminid ja seetõttu on meie soov orienteeruda ennekõike õiglasele lahendusele.

Kompromissid on reeglina parimad lahendid, sest kohtuotsusega kaotab üks pool ja võidab teine, mis ei tähenda alati, et see oli ka õiglane. Me austame kohtuotsuseid, kuid paraku on täna nii, et formaalsused ja elulised lahendused ei pruugi sageli kokku minna inimeste ootustega, mistõttu inimese õiglustunne saab oluliselt riivatud.

Seega proovime ennekõike leida lahendusi nii, et “hundid söönud ja lambad terved” – olge mõistlikud ja proovime leida lahendusi.

Oskus mitte jääda toppama juriidiliste rägastike taha ja katse leida uusi lahendusi kõige pimedamates koridorides on taganud meile edu juba aastaid. Alati on võimalik probleemid lahendada – seega teeme seda koos.

Law Office Mets & Co asutaja Reimo Mets on Eestis tuntud ja hinnatud jurist, kelle märkimisväärseid saavutusi õigusajaloos ilmselt veel alles hakatakse tulevikus kirjutama. Ta on tulihingeline ja kirglik võitleja ja otsinud lahendusi ning saavutanud lahenduste otsimise isegi vajalike seadusandluste loomise näol. R. Mets panust läbi erinevate kohtupraktika ja õigluse eest seismisel ei saa kuidagi mitte alahinnata, see on olnud järjekindel ning kõigi Eestis elavate isikute võrdse kohtlemise seisukohast lähtudes äärmiselt oluline.

Law Office Mets & Co eesmärgiks on alati leida lahendusi ja lõpetada õigusvaidlused parimal, kiiremail ja mõistlikumail viisil. Samas, kui vastaspool mõistlikkusest aru ei saa või ei taha saada, tema esindajad talle halba ja alatut nõu annavad, siis on möödapääsmatu kohtuskäimine.

Kui tunned, et sind on ebaõiglaselt koheldud, soovid saada lisainfot oma õiguste kohta, küsida teist arvamust oma advokaadi arvamusele, minna kohtusse või anda kedagi ise kohtusse, siis võta ühendust ja proovime probleemi koos lahendada.

Õigus on kallis, nii sisse vaatamine, kui sisse astumine maksab reeglina alati õigusbüroodes raha. Lahendusi maksmise osas oleme tänaseni alati koostöös kliendiga leidnud.

Kui sa ise ei suuda leida lahendusi, siis proovime koos leida – oluline on, et õigused saaks kaitstud.